ครูหนอมไลท์แอนด์ซาวด์  AIS 089-700-3222 , TRUE 091-070-1909 THANOM222@HOTMAIL.COM

 ตัวอย่างงานประเภทคอนเสิร์ต ทั้ง  IN DOOR  และ  OUT  DOOR

ครูหนอมไลท์แอนด์ซาวด์